دکتر سیامک نوراللهی متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

کلینیک طب پیشگیری مدرن

 

دکتر سیامک نورالهی کیست؟

متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری

پژوهشگر حوزه سلامت جنسی و مدرس دانشگاه

پزشک سلامت شغلی و اورژانس

DU انفورماتیک پزشکی از دانشگاه دیژون فرانسه

سوابق مدیریت ستادی معاونت درمان دانشگاه و شبکه بهداشت